Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Săptămâna Plăpumilor și Saltelelor | Până la 60% reducere la perne, plăpumi și saltele

VEZI OFERTELE

REGULAMENT CAMPANIE REDUCERE DE MINIM 25% LA TOATE ARTICOLELE
30 APRILIE - 6 MAI 2020

I. Organizator

 I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Blvd. Iuliu Maniu, nr. 560A, Sector 6, Militari Shopping Center, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru.

 II. Durata campaniei publicitare

 II.1 Campania publicitara “Minim 25% reducere la toate articolele” va avea loc in perioada 30 aprilie - 6 mai 2020.

 II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata in magazinele fizice JYSK din Romania.

 III. Drept de participare

 III.1. Campania “Minim 25% reducere la toate articolele” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoarele unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data campaniei publicitare.

 III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografiile si materialele filmate postate de participantii la campanie. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 IV. Descrierea Premiilor Acordate

Între 30 aprilie - 6 mai 2020 clientii pot primi minim 25% reducere la toate articolele. Reducerea se acordă la casă și se scade din prețul întreg pentru articolele care nu sunt deja reduse. Promoția este valabilă numai în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

 VI.1. Participarea la campania ”Minim 25% reducere la toate articolele” între 30 aprilie - 6 mai 2020 implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Blvd. Iuliu Maniu, nr. 560A, Sector 6, Militari Shopping Center, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

VI.3. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul inBlvd. Iuliu Maniu, nr. 560A, Sector 6, Militari Shopping Center, București.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 VII. Modalitatea de Desfasurare

În cadrul acestei campanii, clienții care fac cumpărături în perioada 30 aprilie - 6 mai 2020 in magazinele JYSK, pot primi minim 25% reducere la toate articolele, doar în magazinele JYSK. Reducerea se acordă la casă și se scade din prețul întreg pentru articolele care nu sunt deja reduse. Promoția este valabilă numai în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS.

       LandingPage – clienții vor putea citi mai multe informații despre campanie pe www.jysk.ro/25-reducere , iar regulamentul poate fi consultat aici.  

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Clienții vor primi reducerea de minim 25% la toate articolele între 30 aprilie - 6 mai 2020, la casa de marcatși se scade din prețul întreg pentru articolele car enu sunt deja reduse. Reducerea este valabilă doar în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS.

 IX. Dispozitii finale

 IX.1. Prin participarea la campania „Minim 25% reducere la toate articolele” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 IX.2. La cererea scrisa a acestora, adresata la Blvd. Iuliu Maniu, nr. 560A, Sector 6, Militari Shopping Center, București, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

 IX.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.

IX.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe www.JYSK.ro.