Garantia Prețului

Art.1. Organizator :

1.1. S.C. JYSK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in București, Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, Sector 5, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15662/2013, cod unic de inregistrare RO 18107744, reprezentata prin dl. Alexandru Bratu in calitate de Director General si dl. Cristian Cuzmin in calitate de Director Economic (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clientii magazinelor JYSK din Romania si ai platformei de comert online www.JYSK.ro, beneficiaza pe perioada prezentei campanii de avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat timp de 30 de zile consecutiv, la acelasi produs, in acelasi magazin si in aceleasi conditii de comercializare.

Pentru a putea participa la aceasta campanie , clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Clauza ofertei celui mai bun pret – prevedere care permite clientului JYSK sa obtina cel mai bun pret practicat timp de 30 de zile consecutiv, la acelasi produs, in acelasi magazin si in aceleasi conditii de comercializare in  magazinele JYSK sau online pe www.JYSK.ro. Se va lua in considerare ca data de reper, data  unei achizitii denumita achizitie initiala.

3.2. Obiectul campaniei – rambursarea, pe perioada prezentei campanii, a diferentei dintre pretul platit pentru un produs achizitionat, la o anumita data de la unul dintre magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro si un eventual pret mai mic practicat in acelasi  magazin JYSK (offline sau online), pentru acelasi produs si in aceleasi conditii de comercializare, in termen de 30 de zile de la data achizitiei initiale.

3.3 Rambursarea diferentei – acordarea in produse a diferentei de pret dintre achizitia initiala si pretul de vanzare oferit in decurs de 30 de zile de la data achizitiei initiale. Nu se vor face rambursari in numerar.

Daca produsul ales ca si diferenta este mai ieftin decat valoarea diferentei de restituit, JYSK nu va oferi rest, iar in cazul in care produsul ales este mai scump decat diferenta de restituit, clientul va plati diferenta, dupa caz.

3.4. Client eligibil pentru achizitia online - clientul este eligibil pentru rambursarea diferentei daca a achizitionat si platit produse de pe site-ul www.JYSK.ro, avand creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii.

3.5. Client eligibil pentru achizitia offline - clientul este eligibil pentru rambursarea diferentei daca a achizitionat si platit produse in unul din magazinele JYSK. Pentru completarea formularului de rambursare clientul trebuie sa se adreseze personalului JYSK din magazinul din care s-a facut achizitia.

3.6. Acelasi produs – produs identic (acelasi cod) cu cel achizitionat initial din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro.

3.7. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro.

Art. 4. PARTICIPANTI:

4.1. La campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a achizitionat si achitat cel putin un produs comercializat de magazinele JYSK din Romania sau pe site-ul www.JYSK.ro.

4.2. Persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani, pot participa la campanie cu conditia ca formularul de rambursare sa fie completat de catre reprezentantul legal, tutorele legal sau curator, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE:

Campania este valabila in toate magazinele JYSK din România si online pe www.JYSK.ro, in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE :

6.1. Pentru ca un client JYSK sa poata beneficia de aceasta campanie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.1.1. Clientul sa fi achizitionat, in perioada prezentei campanii,  un produs din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro, achizitia fiind confirmata prin bonul fiscal emis de catre acelasi magazin JYSK in care se prezinta pentru rambursare, sau prin factura care atesta achizitia de pe site-ul www.JYSK.ro si chitanta in cazul in care produsul se livreaza cu plata ramburs.

6.1.2. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi  produs, in termen de 30 de zile de la data achizitiei produsului initial, in acelasi magazin JYSK sau pe www.JYSK.ro, insa la un pret mai mic celui practicat la data initiala a achizitiei. 

6.1.3. Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin prezentarea in original a bonului fiscal/facturii ce atesta achizitia initiala in maxim 30 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura.

6.1.4. Clientul sa nu fi returnat produsul achizitionat din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro.

 

Art.7. MECANISMUL CAMPANIEI :

7.1. Daca in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (achizitie initiala), clientul constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic in acelasi magazin JYSK din care a facut achizitia initiala, sau pe www.JYSK.ro in cazul cumparaturilor efectuate online, JYSK se angajeaza sa ramburseze, prin acordarea de produse, diferenta de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul de 30 zile calendaristice pierde dreptul de a mai primi rambursarea  diferentei de pret în produse.

7.2. Pentru a beneficia de restituirea  diferentei de pret in produse, clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in formularul de rambursare, sub sanctiunea pierderii dreptului la restituirea diferentei de pret.

7.3. Pentru a beneficia de restituirea diferentei de pret clientul este obligat sa se prezinte la magazinul JYSK de unde a achizitionat produsul pentru a completa formularul de rambursare, iar in cazul achizitiei de pe www.JYSK.ro, clientul va contacta departamentul de relatii cu clientii telefonic la numarul 0723.115.975 sau prin email la onlineshopro@jysk.com sau serviciuclienti@jysk.com

7.4. JYSK isi rezerva dreptul de a verifica informatiile din formularul de rambursare, datele privind existenta pretului mai mic la magazinul indicat de catre client sau pe www.JYSK.ro si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea  diferentei de pret.

7.5. Pentru a fi considerat valid, formularul de rambursare va fi insotit de urmatoarele documente:

7.5.1. Bonul fiscal in original, pentru achizitiile din magazin sau factura fiscala si dovada platii (chitanta in cazul platii ramburs sau confirmarea tranzactiei in cazul achitarii online) pentru achizitiile de pe www.JYSK.ro.

7.5.2. Copia actului de identitate al clientului.

7.6. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului din magazinul JYSK sau de pe www.JYSK.ro si pretul de vânzare oferit de catre acelasi magazin JYSK sau online pe www.JYSK.ro in cadrul perioadei de 30 de zile calendaristice de la data achizitiei initiale.

7.7. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii diferentei in conditiile prezentului Regulament achizitionat din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro, se va scadea din contravaloarea produsului cuatumul rambursarii, acestuia fiindu-i returnata diferenta ramasa.

 

ART.8. EXCEPTII DE LA PREZENTUL REGULAMENT:

8.1. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele care sunt în lichidare de stoc sau soldare la sfârșitul sezonului de vânzare a mobilierului de gradină (începând cu 27 iulie 2024) sau de Craciun (începând cu 12 decembrie 2024), produsele resigilate sau articolele expuse, produsele care fac parte din ofertele de deschidere sau redeschidere de noi magazine.

ART.9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

9.1. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

9.2. Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea campaniei. Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa din Bucuresti, Blvd. Iuliu Maniu, nr. 560A, Sector 6, Militari Shopping Center, Romania.

9.3. Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

9.4 Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

9.5 Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

Art.10. LITIGII

In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

Art.11. DISPOZITII FINALE

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

11.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei celui mai bun pret, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

11.3. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 

 S.C. JYSK ROMANIA S.R.L.