REGULAMENT CONCURS JYSK FAVOURITES

I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

II. Durata campaniei publicitare

II.1 Campania publicitara “JYSK Favorites” va avea loc prin intermediul a trei concursuri, desfășurate în perioadele: 22.09 – 25.09.2016 (Concurs 1), 29.09 – 26.10.2016 (Concurs 2), 27.10 – 13.11.2016 (Concurs 3). Inscrierile în concurs care sunt făcute în afara perioadelor de concurs nu vor fi luate în considerare.

II. 2 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru înscrierile în concurs care nu au fost primite sau înregistrate din diverse motive.  

II. 3 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online prin intermediul site-ului JYSK Romania, pe pagina http://jysk.ro/jysk-favourites . Participantii vor trebui sa voteze produsul favorit pe pagina de concurs, http://jysk.ro/jysk-favourites, pe care se va desfășura bătălia dintre două game de produse JYSK. După ce votează produsul preferat și își scriu numele și adresa de email, participanții sunt înscriși în concurs.    

 III. Drept de participare

 III.1. Campania publicitara “JYSK Favorites” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 III.3. Angajatii companiei JYSK Romania, rudele acestora și terțele părți implicate în promovarea concursului nu au dreptul de a participa la concurs.  

III. 4. Nu există taxă de participare pentru concurs și nu este nevoie ca participanții să achiziționeze un produs JYSK.  

IV. Descrierea Premiilor Acordate 

IV. 1. Se vor acorda câte 1 premiu pentru fiecare dintre cele trei concursuri. Premiul constă in:

-      3 x 1 Voucher JYSK de 1000 de lei pentru cumpărături în magazinele fizice JYSK

IV. 2. Nu se va acorda valoarea premiului în bani. Premiul nu este transferabil și nu poate fi schimbat în bani.  

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro. 

VI.2. Participarea la campania publicitara  “JYSK Favorites” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a Jysk Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura prin intermediul a trei concursuri, în perioada 22.09 – 25.09.2016 (Concurs 1), 29.09 – 26.10.2016 (Concurs 2), 27.10 – 13.11.2016 (Concurs 3).

VII.2. Participantii vor trebui sa intre pe pagina http://jysk.ro/jysk-favourites , să voteze produsul preferat dintre cele doua game de produse JYSK prezentate si sa completeze numele si adresa de mail.

VII. 3 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti si anunțat pe site-ul www.JYSK.ro și pe pagina de Facebook JYSK România.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la extragere de catre Organizator - prin intermediul unui e-mail trimis la adresa de email furnizata de castigator in aplicatia de inscriere la concurs. Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 14 zile de la data la care a fost anuntat, sa trimita o copie dupa buletin/cartea de identitate si sa se prezinte in cel mai apropiat magazin JYSK pentru a-si ridica premiul.

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul va fi acordat rezervei sau vom face o noua tragere la sorți. Numele castigatorului va fi publicat pe site-ul www.jysk.ro si pe pagina de Facebook JYSK Romania.

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “JYSK Favorites”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, Jysk Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, calamități, dezastre, război,  Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.

IX.7 Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale. Modificarile vor fi anunțate în acest regulament, fără a fi necesară o corespondență ulterioara.

IX.8 Competiția se desfășoară conform legilor în vigoare, iar disputele vor fi rezolvate de organele legale abilitate din România.

IX.9 Participanții la campania JYSK Favorites sunt de acord cu prezentul regulament. 

IX. 10 Această campanie nu este asociată, sponsorizată sau susținută de Facebook, Twitter sau o altă rețea socială. Datele furnizate for fi primite doar de compania JYSK.