Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Notă de informare privind înregistrările foto-video in cadrul evenimentelor JYSK

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND ÎNREGISTRĂRILE VIDEO/FOTO ÎN CADRUL EVENIMENTELOR JYSK

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de informare pentru a înțelege modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal și drepturile pe care le aveți. Această Notă de informare trebuie studiată coroborat cu Politica de confidențialitate disponibilă pe pagina noastră de internet www.jysk.ro.

 

I. IDENTITATEA OPERATORULUI

 

JYSK Romania SRL („JYSK”), persoană juridică română cu sediul in  Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15662/2013, cod unic de înregistrare fiscală RO18107744, este operator cu date de caracter personal înregistrat în Registrul General al Agenției Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu numărul 31434.

 

II. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În cadrul evenimentelor, JYSK prelucrează date cu caracter personal (imagine, voce, nume și prenume) prin captarea, realizarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, utilizarea, stocarea și comunicarea de fotografii, producții video și audio și/sau înregistrări pentru următoarele scopuri:

 

-       realizarea de campanii de promovare a Companiei;

-       realizarea de campanii promoționale, realizare materiale informative;

-       organizarea, desfășurarea și documentarea desfășurării evenimentelor Companiei;

-       realizare interviuri/reportaje cu privire la Companie.

 

III. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal ale participanților la eveniment vor fi folosite numai în scopurile declarate, prin intermediul mijloacelor aflate la îndemâna JYSK:

 

-       pe website-ul JYSK (www.jysk.ro) și pe rețelele de socializare și platformele online administrate de JYSK – Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube etc;

-       în materiale printate – materiale informative, pliante, reviste, oferte, alte forme de publicitate etc;

-       prin intermediari, parteneri JYSK – societăți de marketing, PR, societăți sau persoane care prestează servicii de producție video/foto, fotografi profesioniști, televiziuni și publicații locale și/sau naționale;

-       platformele intranet din cadrul Companiei, la care au acces angajații Companiei;

 

IV. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele prelucrate vor fi stocate pe o perioadă necesară realizării scopului prelucrării, respectiv 2 ani de la finalizarea campaniilor realizate de JYSK ori până la momentul la care aceste date nu mai sunt considerate relevante de către JYSK. 

Imaginile distribuite prin intermediul televiziunilor/publicațiilor locale și/sau naționale pot fi păstrate pe perioada prezenței online a acestora. Imaginile prelucrate de echipa de fotografi/cameramani/reporteri sunt stocate pe durata executării contractului de prestări servicii încheiat între aceștia și JYSK. Materialele foto/video care nu sunt folosite sunt ulterior distruse.

 

V. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Datele colectate de JYSK sunt stocate pe un server protejat aflat în Danemarca, aparținând JYSK A/S. Datele stocate pe serverul JYSK A/S pot fi accesate de toate entitățile grupului JYSK, însă accesul este limitat numai angajaților Jysk ai căror atribuții presupun prelucrarea unor astfel de date.

Datele cu caracter personal sunt colectate de JYSK prin intermediul partenerilor – fotografi, cameramani, reporteri, jurnaliști – cu care JYSK a încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de JYSK. De asemenea, vom dezvălui datele televiziunilor și publicațiilor locale și/sau naționale, cu scopul realizării de materiale informative și campanii de promovare.

JYSK România nu va transfera și nu va vinde către terți datele personale colectate și stocate în baza de date. Este posibil ca datele dumneavoastră să fie transferate unei societăți din cadrul grupului Jysk aflată într-o țară din afara Spațiului Economic European. JYSK va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor.

 

VI. TEMEIUL PRELUCRĂRII

 

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Articolului 6 alin. (1) lit. a) și f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, după caz.

 

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

  • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
  • dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
  • dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind protecția datelor.

 

VIII. DATE DE CONTACT

 

Vă puteți adresa oricând JYSK pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ori pentru a vă exercita drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 prin următoarele mijloace:

 

  • La sediul nostru: Bd. Iuliu Maniu nr. 560A, Militari Shopping, sector 6, București – în atenția Lucian Călărașu (Data Protection Officer);
  • Online, prin e-mail, la adresa dpoRO@JYSK.com sau la adresa marketingJRO@jysk.com.