Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

REGULAMENT CAMPANIE RĂSPUNDE LA ÎNTREBARE ȘI BENEFICIEZI DE 25% REDUCERE
30 iunie - 6 iulie 2022

I. Organizator

 I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru.

 II. Durata campaniei publicitare

 II.1 Campania publicitara “Răspunde la întrebare și beneficiezi de 25% reducere” va avea loc in perioada 30 iunie - 6 iulie 2022.

 II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata in magazinele fizice JYSK din Romania.

 III. Drept de participare

 III.1. Campania “Răspunde la întrebare și beneficiezi de 25% reducere” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoarele unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data campaniei publicitare.

 III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografiile si materialele filmate postate de participantii la campanie. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 IV. Descrierea Premiilor Acordate

Între 30 iunie - 6 iulie 2022, clientii pot primi 25% reducere la articolele care nu sunt deja reduse, cu excepția celor din categoria Preț Avantajos, dacă răspund la întrebarea „Urmăriți JYSK pe Facebook sau Instagram?”. Reducerea se acordă la casă și se scade din prețul întreg pentru articolele care nu sunt deja reduse. Promoția este valabilă numai în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS. Reducerea nu se aplică comenzilor Click & Collect.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

 VI.1. Participarea la campania ”Răspunde la întrebare și beneficiezi de 25% reducere” între 30 iunie - 6 iulie implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

VI.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 VII. Modalitatea de Desfasurare

În cadrul acestei campanii, clienții care fac cumpărături și răspund la întrebarea „Urmăriți JYSK pe Facebook sau Instagram??” în perioada 30 iunie - 6 iulie 2022 in magazinele JYSK, pot primi 25% reducere la articolele care nu sunt deja reduse, cu excepția celor din categoria Preț Avantajos, doar în magazinele JYSK. Reducerea se acordă la casă și se scade din prețul întreg pentru articolele care nu sunt deja reduse. Promoția este valabilă numai în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS. Reducerea nu se aplică comenzilor Click & Collect.

       LandingPage – clienții vor putea citi mai multe informații despre campanie pe www.jysk.ro/25-reducere , iar regulamentul poate fi consultat aici.  

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Clienții vor primi reducerea de 25%, între 30 iunie - 6 iulie 2022, la casa de marcat, și se scade din prețul întreg pentru articolele care nu sunt deja reduse. Reducerea este valabilă doar în magazinele fizice. Reducerea nu se aplică articolelor din categoria PREȚ AVANTAJOS. Reducerea nu se aplică comenzilor Click & Collect.

 IX. Dispozitii finale

 IX.1. Prin participarea la campania “Răspunde la întrebare și beneficiezi de 25% reducere”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 IX.2. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

 IX.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.

IX.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe www.JYSK.ro.