REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI - „RETUR PE PERIOADĂ NELIMITATĂ”

Art.1. Organizator

1.1.  JYSK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15662/2013, cod unic de înregistrare RO 18107744, reprezentata prin dl. Alexandru Bratu in calitate de Director General si dl. Cristian Cuzmin in calitate de Director Economic (denumit in cele ce urmează ”Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este conform legislației aplicabile din Romania. Campania se desfășoară pe o perioada nelimitata, valabil incepand din data de 01.01.2024, iar regulamentul acesteia este disponibil pe jysk.ro și in magazinele JYSK de pe teritoriul României. JYSK își rezervă dreptul de a modifica oricand conditiile prezentului regulament.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clienții magazinelor JYSK din Romania si ai platformei de comerț online www.JYSK.ro, beneficiază pe perioada prezentei campanii de avantajul de a efectua returul unui produs pe perioada nelimitată.

Pentru a putea participa la aceasta campanie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Obiectul campaniei – efectuarea returului unui produs sau mai multor produse in orice moment, pe perioada prezentei campanii, indiferent de data achiziției.

3.2. Schimbarea produsului  - procedura prin care produsul care este returnat poate fi schimbat cu un alt produs, diferit de cel achiziționat intițial.

3.3. Rambursarea banilor – în cazul returului unui produs neutilizat, în ambalaj original, însoțit de bonul fiscal original din momentul achiziției, clientul poate opta pentru rambursarea banilor în numerar sau pentru restituirea contravalorii produselor returnate, pe un card cadou JYSK.

3.4 Restituirea contravalorii produselor – restituirea  contravalorii produselor returnate, pe un card cadou JYSK. Valoarea returnată poate diferi in funcție de starea produsului ce face obiectul returului, in conditiile prevazute la art. 7 de mai jos.

3.5 Card cadou JYSK – card furnizat de JYSK in momentul returului si care este alimentat cu o suma de bani si poate fi folosit in cadrul magazinelor fizice JYSK pentru a achiziționa produse.

3.6 Motiv retur – Motivul returnării este ca produsul nu se potrivește nevoilor clientului si nu din cauza ca produsul este defect, a fost deteriorat,  sau si-a pierdut calitățile in timp.

3.7. Dovada achiziției – bonul fiscal sau factura fiscala primita de către client la achiziționarea produselor din magazinele JYSK sau de pe jysk.ro.

3.8 Bon de retur – document fiscal ce se eliberează in urma returului la casa de marcat. Acest document conține informații despre produsul returnat, valoarea stabilita in urma evaluării, dupa caz,  si datele de identificare ale clientului. Prin semnarea acestui bon de retur, clientul își da acordul ca este de acord cuprivind returnarea produsului în condițiile impuse de JYSK.

Art. 4. Participanti:

4.1. La campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care a achiziționat si achitat cel puțin un produs comercializat de magazinele JYSK din Romania sau pe site-ul www.JYSK.ro. Achiziționarea produsului se dovedește prin prezenta documentului de cumpărături: factura fiscala sau bon fiscal.

4.2. Persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pot participa la campanie cu condiția ca solicitarea de retur sa fie făcută de către un reprezentantul legal, tutorele legal sau curatorul, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

Art. 5. Locul de desfasurare: 

Campania este valabila in toate magazinele JYSK din România si online pe www.JYSK.ro.Organizatorul își rezerva dreptul sa oprească, sa retragă sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fără obligativitatea unei notificări de orice gen către foști, actuali sau viitori participanți. 

Art. 6. Conditii de validitate: 

6.1. Pentru ca un client JYSK sa poată beneficia de aceasta campanie, trebuie sa întrunească cumulativ următoarele condiții:

6.1.1. Clientul sa fi achiziționat, un produs din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro. Produsul sa poată fi identificat ca făcând parte din gama de produse JYSK.

6.1.2. Pentru a returna un produs trebuie să ai dovada achiziționării produsului din magazinul JYSK (bon sau factură), în conformitate cu art.37 din Norma de aplicare a OUG 28/1999.

 6.1.3. Clientul trebuie sa returneze produsul într-un magazin fizic JYSK Romania, indiferent de metoda de achiziție.

 Art.7. Mecanismul campaniei: 

În cazul în care solicitați returul este obligatoriu să întruniți cumulativ condițiile de validitate de la Art. 6.

7.1. In cazul in care clientul face dovada achiziției pe baza unui bon fiscal sau a unei facturi

Ø  Se schimba produsul, în cuantumul sumei stabilite în urma evaluării efectuate de un angajat JYSK

 sau

Ø  Se oferă contravaloarea produsului evaluat de angajații JYSK, pe un card cadou JYSK

sau

Ø  în cazul returului unui produs neutilizat, în ambalaj original, însoțit de bonul fiscal original din momentul achiziției, clientul poate opta pentru rambursarea banilor în numerar.

7.2. Se va schimba sau se va returna integral valoarea produsului la momentul achiziției pentru:

Ø  Produsele  nefolosite, în ambalaj original

Ø  Saltele in ambalaj original si sigilat


7.4 Se va returna parțial valoarea produsului plătita de către client dacă:

Ø  Produsul a fost asamblat/ montat, dar nu prezinta urme de uzura

Ø  Produsul a fost desigilat si prezinta urme de folosință

Ø  Salteaua a fost desigilata

Contravaloarea returnata se poate diminua fata de suma plătita de către client

Daca se returnează un produs deteriorat sau utilizat într-un mod care ii scade valoarea, ne rezervam dreptul de a reduce contravaloarea rambursată, și se calculează calculand si restituind Clientului astfel:

Ø  75% din valoarea produsului, respectiv din prețul inițial achitat de către client, daca produsul este fără ambalaj, a fost asamblat, dar nu are urme de uzura, a fost asamblat/montat corect, iar in cazul saltelelor acestea au fost desigilate dar sunt in stare foarte bună

Ø  50% din valoarea produsului, respectiv din prețul inițial achitat de către client, daca produsul are urme de uzura, a fost asamblat/montat greșit, dar este încă funcțional.

Pentru a returna un produs trebuie să ai dovada achiziționării produsului din magazinul JYSK (bon sau factură), în conformitate cu art.37 din Norma de aplicare a OUG 28/1999

7.5 Nu se face retur pentru:

Ø  Produse cărora le-a fost alterata funcționalitatea

Ø  Produse textile (plăpumi, perne, lenjerii de pat, prosoape, etc.) 

Ø Saltele care prezinta pete sau orice alta problema ce tine de igiena.

Art.8. Exceptii de la prezentul regulament:

8.1. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele achiziționate online si pentru care se solicita retur in termenul de 14 zile de la data livrării, conferit de OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

8.2. Returul pe perioada nelimitată nu înglobează produsele cu defecte, care sunt acoperite de garanția legală.

8.3. Produsele expuse și achiziționate din magazin la preț de mostră.

Art.9. Litigii:

In cazul unor eventuale litigii apărute intre Organizator si participanții la această campanie, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi înaintate spre rezolvare instanțelor judecătorești competente din București.

Art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

10.1 Completarea datelor personale in cazul in care se solicita un retur, in scopul participării la aceasta campanie prezuma cunoașterea regulamentului si acordul pentru clauzele acestuia. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

10.2 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terți.

10.3 La cererea participanților, adresata in scris către JYSK Romania SRL, Organizatorul se obliga:

•        sa confirme solicitantului daca prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

•        sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.4 Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este:

JYSK Romania SRL, Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București. La prima comunicare scrisă cu participanții la această campanie, organizatorul le va aduce la cunoștință drepturile ce le revin conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Art.11. Dispozitii finale:

11.1. Organizatorul își rezerva dreptul, la discreția sa absoluta, de a descalifica orice persoana care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hartui orice persoana.

11.2. Organizatorul si participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 JYSK ROMANIA S.R.L.