Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

II. Durata campaniei publicitare 

II.1 Campania publicitara “Concurs aniversar 15 ani JYSK în România” va incepe la data 22.09.2021 si inceteaza la data de 26.10.2022, ora 23:59.

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online pe pagina web https://game.jysk.com/jro-price-party-2022.

III. Drept de participare

III.1. Campania publicitara “Concurs aniversar 15 ani JYSK în România” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

IV.1. Descrierea Premiilor Acordate 

Se vor acorda premii în valoare totală de 6,000 lei, astfel:

-  Marele premiu: un card cadou JYSK în valoare de 2500 de lei ce poate fi folosit pentru cumpărături în magazinele fizice JYSK

- zilnic 1 card cadou JYSK pentru cumpărături în magazinele fizice JYSK în valoare de 100 de lei fiecare, în total 35 de carduri cadou a câte 100 de lei.

IV.2. Câștigătorul Marelui Premiu va fi ales prin tragere la sorți. Numele câștigătorului va fi anunțat pe pagina https://jysk.ro/castigatori până la data de 1.10.2022. 
CâȘtigătorii cardurilor cadou zilnice a câte 100 de lei sunt desemnați de sistemul automat al jocului în momentul în care rotesc roata jocului. Câștigătorii cardurilor cadou zilnice vor fi contactați pe email în termen de 5 zile de la data câștigării premiului și vor trebui să trimită datele necesare trimiterii premiului prin curier: nume complet, magazin JYSK unde doresc să folosească voucherul, adresa pentru livrarea premiului si numărul de telefon la care pot fi contactați. 
Câștigătorul marelui premiu: card cadou JYSK in valoare de 2.500 lei va fi ales prin tragere la sorti la sfarsitul perioadei de concurs dintre toti participantii inscrisi in concurs și anunțat până la data de 1.10.2022.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
 
VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul https://game.jysk.com/jro-price-party-2022.

VI.2. Participarea la campania publicitara  “Concurs aniversar 15 ani JYSK în România” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Prin completarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea JYSK Romania SRL, operator de date inregistrat cu nr. 0005063. La prima comunicare scrisă cu participanţii la această promoţie, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Legii nr. 677/2001.

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 22.09 – 26.10.2022.

VII.2. Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa se inscrie completand formularul de pe site-ul https://game.jysk.com/jro-price-party-2022 folosind o adresă de mail validă. Prin completarea formularului cu adresa de mail, participanții sunt de acord să primească pe adresa de mail oferită informații referitoare la concurs trimise de JYSK. Un participant se poate înscrie o singură dată în concurs folosind o adresă de mail validă, iar o adresă de mail poate fi înscrisă în concurs decât o singură dată. Orice încercare de fraudare a concursului este echivalentă cu eliminarea din concurs a respectivului participant.

VII. 3. Un participant poate să învârta roata o singură dată pe zi. Poate participa la concurs o dată pe zi, în fiecare zi, pentru a-și mări șansele de câștig. Participantul trebuie să învârtă roata dupa ce a apasat pe butonul "joaca" si are 1 șansă prin care poate roti roata jocului pentru a participa la tragerea la sorți a Marelui premiu sau pentru a castiga un card cadou JYSK zilnic în valoare de 100 de lei.

VII.4. Abonarea la Newsletter

Atunci când un participant se înscrie în concurs, acesta se abonează și la newsletterul JYSK. Newsletterul JYSK se trimite săptămânal și conține informații despre ofertele JYSK și idei inspiraționale și sfaturi pentru amenajarea casei. Poți vedea aici Termenii și condițiile pentru abonarea la newsletter. Dacă un participant nu dorește să fie abonat la newsletter, se poate dezabona oricând accesând link-ul https://jysk.ro/newsletter/dezabonare-sau-schimbarea-adresei-de-e-mail.


VIII. Acordarea premiilor

VIII.1.Castigatorii cardurilor cadou zilnice vor primi un mail automat în care li se vor cere informații de contact necesare trimiterii cardului cadou. Dupa ce completează informațiile cerute în mailul automat, câștigătorii cardurilor cadou zilnice vor primi prin curier premiul, în termen de maxim trei săptămâni. Dacă un câștigător nu oferă datele cerute în termen de 14 zile de la primirea mailului, câștigătorul nu va fi validat.

Câștigătorul Marelui Premiu va fi contactat pe mail, pe adresa de mail cu care s-a înscris în concurs, pentru a furniza datele de contact necesare trimiterii premiului. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul Marelui Premiu se va prezenta în magazinul fizic JYSK ales pentru ridicarea premiului - cardul cadou JYSK în valoare de 2500 de lei. 

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina https://jysk.ro/castigatori.

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Concurs 15 ani JYSK în România”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata laBd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la JYSK Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.