Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

REGULAMENT CONCURS AZUGA TRAIL RACE POWERED BY JYSK

1 - 13 OCTOMBRIE 2021
I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 53, Cladirea Splay, et. 5, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, cu modificarile ulterioare.

II. Durata campaniei publicitare 

II.1 Campania publicitara “JYSK Azuga Trail Race powered by JYSK” va incepe la data 01.10.2021 si inceteaza la data de 13.10.2021, ora 23:59.

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online, pe rețeaua de socializare Facebook.       

III. Drept de participare

III.1. Campania publicitara “JYSK Azuga Trail Race powered by JYSK” este accesibila tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare și care au un profil de Facebook.

III.2.Organizatorul se obliga sa faca public numele, prenumele și userul de Facebook al câștigătorilor, în scopul transparenței concursului. Numele castigatorilor vor fi publicate pe pagina www.JYSK.ro/Castigatori și pe contul oficial de Facebook al companiei JYSK Romania, @JYSKro. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele, pana la gradul 3 ale acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

IV. Descrierea si Valoarea Premiilor Acordate 

Se vor acorda in total 5 (cinci) premii care constau in:

-  1 pachet de înscriere pentru două persoane la Azuga Trail Race powered by JYSK

Valoarea totala a premiilor este de 1.400 lei.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI.1. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro.

VI.2. Participarea la campania publicitara  “JYSK Azuga Trail Race powered by JYSK” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Compania JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 53, Cladirea Splay, et. 5, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, nu va stoca date cu caracter personal ale participanților la concurs, cu excepția datelor cu caracter personal ale câștigătorului concursului, necesare trimiterii premiului. 

VI.4. Conform prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, câștigătorul are acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 53, Cladirea Splay, et. 5, Sector 5, Bucuresti.

Câștigătorul are, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, câștigătorul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

VI.5.  Prin completarea datelor personale, câștigătorul este de acord ca datele sale personale să fie păstrate şi prelucrate pe o perioadă de 2 ani de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea JYSK Romania SRL, operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 0005063.

La prima comunicare scrisă cu participanţii la această promoţie, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 1.10.2021 si inceteaza la data de 13.10.2021, ora 23:59. Doar înscrierile din această perioadă vor intra în concurs.

VII.2. Participantii vor trebui sa posteze un comentariu la postarea concursului de pe Facebook în care să ne spună care este cea mai recentă competiție de alergare la care a participat. Concursul de încheie pe data de 13.10.2021.

Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți și anunțați pe data de 15 octombrie 2021. Tragerea la sorți va avea loc pe platforma Tragerilasorti.ro.

Cei cinci castigatori vor fi contactați printr-un mesaj direct pe Facebook, pe profilul de pe care au postat comentariul.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Castigatorii vor fi contactați in termen de 5 zile de la anunțarea lor, de catre Organizator - prin intermediul unui mesaj direct pe profilul lor de Facebook. Castigătorii sunt obligați ca in termen de maxim 10 zile de la data la care au fost anunțați, sa trimita datele de contact și o copie dupa buletin/cartea de identitate. Câștigătorii vor intra în posesia pachetului conform regulamentului competiției Azuga Trail Race powered by JYSK. 

 VIII.2. In cazul in care castigatorii nu sunt validati, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. 

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigatori si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a site-ului, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “JYSK Azuga Trail Race powered by JYSK”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 53, Cladirea Splay, et. 5, Sector 5, Bucuresti, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale, prelucrate. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau aIlte mijloace de comunicare de la JYSK Romania SRL, si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.  

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.

IX.7 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

ORGANIZATOR

JYSK Romania S.R.L.