Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Regulament concurs Marea Deschidere JYSK Piatra Neamt

 

I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru.

 

II. Durata campaniei publicitare

 

II.1 Campania publicitara “Marea Deschidere JYSK Piatra Neamt” va incepe la data 06.11. 2015 si inceteaza la data de 19.11.2015, ora 23:59.

 

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online prin intermediul unui formular pe website-ul JYSK Romania http://jysk.ro/piatraneamt  

 

III. Drept de participare

 

III.1. Campania publicitara “Marea Deschidere JYSK Piatra Neamt” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

 

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

 

IV. Descrierea Premiilor Acordate 

 

Se vor acorda in total 1 premiu care consta in:

 

- Masa + 4 scaune furnir fag BJERT

 

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro. 

VI.2. Participarea la campania publicitara  “Marea Deschidere JYSK Piatra Neamt” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a Jysk Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

VII. Modalitatea de Desfasurare

 

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 06.11 – 19.11.2015.

VII.2. Participantii vor trebui sa raspunda la intrebarea din aplicatia postata pe website-ul JYSK Romania - http://jysk.ro/piatraneamt  si sa completeze datele personale solicitate de formular.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti in ziua de 20.11.2015.

 

VIII. Acordarea premiilor

 

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la extragere de catre Organizator - telefonic si prin intermediul unui e-mail. Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 10 zile de la data la care a fost anuntat, sa trimita o copie dupa buletin/cartea de identitate si sa se prezinte in cel mai apropiat magazin JYSK pentru a-si ridica premiul.

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Jysk.ro. si pe pagina http://jysk.ro/piatraneamt.

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.

 

IX. Dispozitii finale

 

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Marea Deschidere JYSK Piatra Neamt”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, Jysk Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina  

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.