Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

REGULAMENT CONCURS MAREA DESCHIDERE JYSK ROMAN

16.11-28.11.2018

I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

II. Durata campaniei publicitare 

II.1 Campania publicitara “Marea deschidere JYSK ROMAN” va incepe la data 16.11.2018 si inceteaza la data de 28.11.2018, ora 23:59.

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online prin intermediul formularului online aflat pe www.JYSK.ro/Roman  .       

III. Drept de participare

III.1. Campania publicitara “Marea deschidere JYSK Roman” este accesibila tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

III.2.Organizatorul se obliga sa  faca public numele și prenumele câștigătorului, în scopul transparenței concursului. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina www.JYSK.ro/Roman. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele, pana la gradul 3 ale acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

IV. Descrierea si Valoarea Premiilor Acordate 

Se va acorda in total 1 (unu) premiu care consta in:

-  Card Cadou JYSK în valoare de 1500 de lei (TVA inclus).

Plata prin card cadou poate fi combinată cu orice altă formă de plată, cu excepția plății prin transfer bancar. Cardul cadou nu poate fi returnat sau schimbat pentru un echivalent în numerar. Bunurile achiziționate cu un card cadou nu sunt rambursabile în numerar. Este posibilă doar schimbarea articolului pentru altul sau returnarea valorii bunului pe cardul cadou. Clienții sunt responsabili pentru distrugerea, furtul sau pierderea unui card cadou, astfel încât, în aceste cazuri, nu este posibilă emiterea unui card duplicat și transferarea banilor pe un card nou. JYSK oferă posibilitatea de a plăti cu carduri cadou electronice (gift carduri). Cardul cadou electronic poate fi folosit în magazinele fizice JYSK din țara în care acesta a fost emis. Nu se pot folosi mai multe carduri cadou pentru o tranzacție/un bon.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu acarcter personal si libera circulatie a acestor date.
 

VI.1. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro. 

VI.2. Participarea la campania publicitara  “Marea deschidere JYSK Roman” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu acarcter personal si libera circulatie a acestor date, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu acarcter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

VI.5.  Prin completarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea JYSK Romania SRL, operator de date inregistrat cu nr. 0005063.

La prima comunicare scrisă cu participanţii la această promoţie, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Legii nr. 677/2001.  

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 16.11.2018 si inceteaza la data de 28.11.2018, ora 23:59. Doar înscrierile din această perioadă vor intra în concurs.

VII.2. Participantii vor trebui sa completeze formularul de concurs de pe pagina www.JYSK.ro/Roman  cu datele cerute si sa raspunda la intrebarea de concurs – Care este produsul preferat din catalogul cu oferte de deschidere JYSK Roman din strada Mihai Viteazul nr. 3-5. Participantii trebuie sa se înscrie în concurs cu o adresă de e-mail validă. Un participant se poate înscrie în concurs doar o singură dată.  

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti și anunțat până la data de 05.12.2018, pe pagina www.JYSK.ro/Roman.
Câștigătorul va fi contactat pe adresa de mail cu care s-a înscris în concurs.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la extragere, de catre Organizator - prin intermediul unui e-mail trimis la adresa de e-mail furnizata de castigator in aplicatia de inscriere la concurs. Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 10 zile de la data la care a fost anuntat, sa trimita datele de contact și o copie dupa buletin/cartea de identitate si sa se prezinte in magazinul JYSK Roman din strada Mihai Viteazul nr. 3-5 pentru a-si ridica premiul.

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat deoarece adresa de mail cu care s-a înscris în concurs nu este validă, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta.  VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a site-ului, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

IX. Abonarea la Newsletter

IX. În procesul de înscriere la concursul Marea Deschidere JYSK Roman, participanții la concurs pot alege să se aboneze la Newsletterul JYSK. Abonarea la newsletterul JYSK este opțională. Dacă un participant alege să se aboneze la newsletterul JYSK, acesta va primi un mail de confirmare pe adresa de mail cu care s-a inscris in concurs, în care i se va cere confirmarea abonarii la newsletter. Participantul poate confirma abonarea la newsletter accesand link-ul din email-ul de confirmare. Participantul își poate retrage oricând consimțământul prin dezabonarea la newsletter, apăsând pe link-ul de dezabonare de la finalul fiecărui newsletter. Citește aici Termenii și Condițiile de abonare la newsletter.

X. Dispozitii finale

X.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Marea deschidere JYSK Roman”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

X.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale, prelucrate. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la JYSK Romania SRL, si de la partenerii sai cu grija selectati.

X.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

X.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.  

X.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.

X.7 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

ORGANIZATOR

JYSK Romania S.R.L.