Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

II. Durata campaniei publicitare 

II.1 Campania publicitara “Outdoor 2024” va incepe la data 15.05.2024 si inceteaza la data de 26.05.2024, ora 23:59.

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online pe pagina web https://game.jysk.com/jro-outdoor-2024

III. Drept de participare

III.1. Campania publicitara “Outdoor 2024” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

IV.1. Descrierea Premiilor Acordate 

Se vor acorda premii în valoare totală de 2,000 lei, astfel:

-  5 carduri cadou JYSK în valoare de 400 de lei ce pot fi folosite pentru cumpărături în magazinele fizice JYSK

IV.2. Câștigătorii vor fi alesi prin tragere la sorți. Numele câștigătorului va fi anunțat pe pagina https://jysk.ro/castigatori până la data de 4.06.2024. 

Câștigătorii celor 5 carduri cadou JYSK in valoare de 400 lei vor fi aleși prin tragere la sorti la sfarsitul perioadei de concurs dintre toti participantii inscrisi in concurs și anunțat până la data de 4.06.2024.

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
 
VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul www.jysk.ro/regulament-concurs-outdoor-2024

VI.2. Participarea la campania publicitara  “Outdoor 2024” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Prin completarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea JYSK Romania SRL, operator de date inregistrat cu nr. 0005063. La prima comunicare scrisă cu participanţii la această promoţie, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Legii nr. 677/2001.

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 15.05 – 26.05.2024.

VII.2. Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa se inscrie completand formularul de pe site-ul https://game.jysk.com/jro-outdoor-2024 folosind o adresă de mail validă. Prin completarea formularului cu adresa de mail, participanții sunt de acord să primească pe adresa de mail oferită informații referitoare la concurs trimise de JYSK. Un participant se poate înscrie în concurs folosind o adresă de mail validă și îți poate mări șansele de câșting în fiecare zi. Orice încercare de fraudare a concursului este echivalentă cu eliminarea din concurs a respectivului participant.

VII. 3. Un participant se poate juca de câte ori dorește. Poate participa la concurs o dată pe zi, în fiecare zi, pentru a-și mări șansele de câștig. Participantul trebuie să finalizeze jocul după ce a apasat pe butonul "joacă acum" si va fi inscris in tragerea la sorți dupa ce a acumulat minimum 300 de puncte in joc. 

VII.4. Abonarea la Newsletter

Atunci când un participant se înscrie în concurs, acesta se abonează și la newsletterul JYSK. Newsletterul JYSK se trimite săptămânal și conține informații despre ofertele JYSK și idei inspiraționale și sfaturi pentru amenajarea casei. Poți vedea aici Termenii și condițiile pentru abonarea la newsletter. Dacă un participant nu dorește să fie abonat la newsletter, se poate dezabona oricând accesând link-ul https://jysk.ro/newsletter/dezabonare-sau-schimbarea-adresei-de-e-mail.


VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Câștigătorii vor fi contactați pe mail, pe adresa de mail cu care s-au înscris în concurs, pentru a furniza datele de contact necesare trimiterii premiului. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii se vor prezenta în magazinul fizic JYSK ales pentru ridicarea premiului -  5x carduri cadou JYSK în valoare de 400 de lei. 

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina https://jysk.ro/castigatori.

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Outdoor 2024”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata laBd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la JYSK Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.