Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Regulament concurs Scrie un review și câștigă un voucher de 1000 de lei!

I. Organizator

 

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru.

 

II. Durata campaniei publicitare

 

II.1 Campania publicitara “Scrie un review și câștigă un voucher de 1000 de lei” va incepe la data 15.08. 2016 si inceteaza la data de 31.08.2016, ora 23:59.

 

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online pe site-ul www.JYSK.ro prin intermediul review-urilor lăsate de clienții JYSK pe pagina oricărui produs achiziționat de client.  

 

III. Drept de participare

 

III.1. Campania publicitara “ Scrie un review și câștigă un voucher de 1000 de lei” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

 

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

 

IV. Descrierea Premiilor Acordate 

 

Se vor acorda in total 1 premiu care consta in:

 

-  Voucher de cumpărături JYSK în valoare de 1000 de lei

 

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro. 

VI.2. Participarea la campania publicitara  “ Scrie un review și câștigă un voucher de 1000 de lei” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a Jysk Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

VII. Modalitatea de Desfasurare

 

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 15.08 – 31.08.2016.

VII.2. Participantii la concurs vor trebui să intre pe site-ul www.JYSK.ro, să caute produsul achiziționat de la JYSK, să intre pe pagina produsului și să lase un review în care să își spună părerea despre produsul JYSK achiziționat.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti in ziua de 01.09.2016, iar numele său va fi anunțat pe pagina www.JYSK.ro/reviews . Câștigătorul va fi anunțat personal și pe mail, pe adresa de mail pe care pe care a lăsat-o atunci când a scris review-ul.

VII. 3. Doar review-urile aprobate și postate pe www.JYSK.ro în perioada 15 – 31.08 vor intra în tragerea la sorți. Pentru a fi aprobat, un review trebuie să respecte următoarele reguli de conduită: - Asigurați-vă că review-ul este relevant pentru produs. Review-ul dumneavoastră trebuie să reflecte experiența pe care ați avut-o cu acest produs. - Nu acceptăm review-uri care conțin un limbaj ofensator. - Nu acceptăm review-uri care pot fi considerate spam sau care conțin numele altor branduri, produse sau servicii. - Nu acceptăm review-uri care conțin informații specifice despre anumite persoane, adrese sau alte forme de informații de contact. - Nu acceptăm review-uri în care sunt specificate prețurile articolelor. 

VIII. Acordarea premiilor

 

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la extragere de catre Organizator - prin intermediul unui e-mail trimis la adresa de email furnizata de castigator atunci când a lăsat review-ul și s-a înscria în concurs. Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 10 zile de la data la care a fost anuntat, sa confirme premiul răspunzând la mailul trimis de reprezentatul JYSK și să anunțe numele complet și magazinul JYSK în care va dori să folosească voucherul câștigat.

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina www.jysk.ro/reviews. .

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.

 

IX. Dispozitii finale

 

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “ Scrie un review și câștigă un voucher de 1000 de lei “  participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina  

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.