Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Regulament concurs Sunt HYGGE cu JYSK

REGULAMENT CONCURS SUNT HYGGE CU JYSK

6 - 16 DECEMBRIE 2018
I. Organizator

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru. 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, cu modificarile ulterioare.

II. Durata campaniei publicitare 

II.1 Campania publicitara “Sunt HYGGE cu JYSK” va incepe la data 06.12.2018 si inceteaza la data de 16.12.2018, ora 23:59.

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online, pe rețeaua de socializare Instagram.       

III. Drept de participare

III.1. Campania publicitara “Sunt HYGGE cu JYSK” este accesibila tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare și care au un profil public de Instagram.

III.2.Organizatorul se obliga sa  faca public numele, prenumele și userul de Instagram al câștigătorului, în scopul transparenței concursului. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina www.JYSK.ro/Castigatori și pe contul oficial de Instagram al companiei JYSK Romania, @JYSKro. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3. Angajatii companiei JYSK Romania si rudele, pana la gradul 3 ale acestora nu au dreptul de a participa la concurs.  

IV. Descrierea si Valoarea Premiilor Acordate 

Se va acorda in total 1 (unu) premiu care consta in:

-  Pachet 9 produse din colecția Nordic Mood de Crăciun. Pachetul conține urmatoarele produse: 

Nume produs

COD PRODUS

Link

 

 

 

 

 

 

Brad de Crăciun FLINGA 3buc/pac

6071500

https://jysk.ro/craciun/decoratiuni-casa/brad-de-craciun-flinga-3buc-pac

Coroniță BURE

6068400

https://jysk.ro/craciun/decoratiuni-casa/coronita-bure-35cm-cu-sclipici

Castron LAUKE

4964400

https://jysk.ro/pentru-casa/obiecte-decorative/accesorii-bucatarie/castron-lauke-12x7cm-ceramica-var

Decoratiuni de Crăciun ELLE 9cm 3buc/pac

6072400

https://jysk.ro/craciun/decoratiuni-pom/decoratiuni-de-craciun-elle-9cm-3buc-pac

Fată de pernă HOD 40x40

6071902

https://jysk.ro/craciun/textile-craciun/fata-de-perna-hod-40x40-alb-murdar-gri-i

Fată de pernă STALL 40x40 

6071842

https://jysk.ro/craciun/textile-craciun/fata-de-perna-stall-40x40-argintiu-gri-i

Coș RAGNAR

4981100

https://jysk.ro/depozitare/cosuri-etc/cosuri-rachita-etc/cos-ragnar-28x38x25cm-iarba-de-mare

Brad de Crăciun SAGA

6069500

https://jysk.ro/craciun/decoratiuni-casa/brad-de-craciun-saga-50cm-lemn

Cos THORMOD

4952600

https://jysk.ro/depozitare/cosuri-etc/cosuri-rachita-etc/cos-thormod-24x34x18cm-natur

 

 

 

 


Valoarea totala a premiului este de 318,91 lei preț întreg.

 

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 

VI.1. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe site-ul JYSK.ro. si in toate magazinele JYSK de pe teritoriul Romaniei. 

VI.2. Participarea la campania publicitara  “Sunt HYGGE cu JYSK” implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Companiania JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, nu va stoca date cu caracter personal ale participanților la concurs, cu excepția datelor cu caracter personal ale câștigătorului concursului, necesare trimiterii premiului. 

VI.4. Conform prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, câștigătorul are acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

Câștigătorul are, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, câștigătorul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

VI.5.  Prin completarea datelor personale, câștigătorul este de acord ca datele sale personale să fie păstrate şi prelucrate pe o perioadă de 2 ani de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea JYSK Romania SRL, operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 0005063.

La prima comunicare scrisă cu participanţii la această promoţie, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 06.12.2018 si inceteaza la data de 16.12.2018, ora 23:59. Doar înscrierile din această perioadă vor intra în concurs.

VII.2. Participantii vor trebui sa posteze pe profilul personal de Instagram o fotografie în care apare un produs comercializat de JYSK Romania, împreună cu hashtag-ul #SuntHYGGECuJYSK. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să aibă profilul de Instagram public, deoarece doar un fotografiile postate pe un profil public pot fi văzute de către Organizator pentru a intra în concurs.   

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorți și anunțat până la data de 18.12.2018, pe pagina www.JYSK.ro/Castigatori. Tragerea la sorți va avea loc pe platforma Tragerilasorti.ro. Doar participanții care posteaza fotografiile pe un profil public în perioada concursului și folosesc hashtag-ul #SuntHYGGEcuJYSK vor intra în tragerea la sorți. Identificatorul unic pentru tragerea la sorți este numele contului de Instagram pe care participanții îl au în perioada concursului, între 6 și 16.12.2018. Un participant poate înscrie în concurs oricâte fotografii dorește. Fiecare fotografie reprezintă o șansă în plus la tragerea la sorți.

Câștigătorul va fi contactat printr-un mesaj direct pe Instagram, pe profilul de pe care a postat fotografia câștigătoare. 

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la stabilirea sa, de catre Organizator - prin intermediul unui mesaj direct pe profilul său de Instagram. Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 10 zile de la data la care a fost anuntat, sa trimita datele de contact, adresa pe care dorește să primească premiul și o copie dupa buletin/cartea de identitate. Câștigătorul va primi premiul prin curier pe adresa de corespondență furnizată la solicitarea datelor.  

 VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta.  VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a site-ului, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Sunt HYGGE cu JYSK”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale, prelucrate. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau aIlte mijloace de comunicare de la JYSK Romania SRL, si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK.ro.  

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul JYSK.ro.

IX.7 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

ORGANIZATOR

JYSK Romania S.R.L.