Responsabilitate socială corporativă

Responsabilitate sociala corporativa

Pentru că este o companie internațională, JYSK interacționează cu mii de clienți, angajați, furnizori și stakeholderi. Felul în care acționăm are un impact asupra mediului în care activăm, ceea ce înseamnă că avem o mare responsabilitate. 

Din ariile noastre de responsabilitate fac parte inclusiv angajații JYSK, dar și angajații care lucrează pentru furnizorii noștri din toată lumea. Avem responsabilitatea de a ne asigura că produsele noastre sunt realizate cu respect față de oameni, animale și natură.

Prin Codul de conduită comun, pe care toți furnizorii noștri trebuie să îl accepte și să îl respecte, cerem respectarea mediului, a climatului, a bunăstării animalelor, siguranței produselor și a codițiilor etice și sociale. 

Responsabilitatea socială corporativă (CSR) este un proces continuu în cadrul căruia se dezvoltă în permanență noi arii și metode. Credem că statutul nostru de membru în organizații internaționale, precum și dialogul cu părțile implicate în activitățile noastre, sunt procese continue de învățare. Este esențial, de asemenea, să înțelegem cât mai bine provocările complexe pe care le întâlnim în calitate de companie internațională. Credem că prin cooperare, dialog și angajamentele luate vom putea merge mai departe în încercarea noastră de a îmbunătăți condițiile sociale și de mediu.

Silvicultură

FSC® reprezintă prescurtarea pentru Forest Stewardship Council. FSC este o organizație non-profit internațională și un sistem de etichetare a lemnului și hârtiei care provin din silvicultură sustenabilă și din alte surse responsabile. Exploatarea pădurilor este făcută luând în calcul viața animalelor și a plantelor care populează pădurea. FSC înseamnă o silvicultură responsabilă din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere social și economic.

 

În pădurile certificate FSC nu este exploatat mai mult lemn decât poate fi regenerat în mod natural de către pădure. De asemenea, sunt impuse reguli stricte de folosire a pesticidelor și chimicalelor, pentru a proteja mediul și apele. FSC impune de asemenea mai multe politici sociale, printre care impunerea ca cei care lucrează în exploatarea pădurilor să aibă condiții decente de muncă, să li se ofere instruire, echipament de protecție și salarii corecte.

În pădurile certificate FSC sunt respectate drepturile tradiționale ale populației indigene de a folosi pădurea, iar zonele de importanță culturală și religioasă sunt identificate și protejate, iar localnicii au dreptul de a folosi pădurile, precum și căștigurile obținute din păduri.  

FSC - JYSK

Parteneriat pe termen lung

JYSK a devenit membru al FSC Danemarca în anul 2006, fiind printre primele companii care au făcut parte din FSC Danemarca.Tot mobilierul de grădină din lemn din sortimentul JYSK este certificat FSC.  

Cu toate acestea, nu dorim să ne oprim aici. JYSK se străduiește, în continuare, să crească procentul de materiale brute certificate FSC, iar până la finalul anului 2024 toate produsele JYSK și toate ambalajele realizate din lemn, carton și hârtie vor fi certificate FSC (FSC® N001715).

Mai mult decât atât, JYSK dorește să atragă atenția asupra silviculturii responsabile și a folosirii lemnului sustenabil, de aceea este sponsor principal al evenimentelor FSC Week și FSC Design Award

Managementul responsabil al lanțului de aprovizionare

Produsele JYSK sunt realizate în țări din toată lumea, inclusiv în așa numitele țări cu risc. Acestea sunt țări unde există riscul ca, de exemplu, să apară provocări în condițiile de lucru. De aceea, managementul responsabil al lanțului de aprovizionare este una dintre cele mai importante arii de acoperire ale responsabilității sociale corporative (CSR).

Amfori BSCI

JYSK a impus întotdeauna cerințe stricte furnizorilor. Începând cu anul 2006 însă, aceste cerințe au devenit oficiale, după ce JYSK a devenit una dintre primele companii daneze care s-au alăturat Amfori Business Social Complience Initiative (Amfori BSCI).

Cod de conduită comun    

Amfori Business Social Complience Initiative este un sistem de management al lanțului de aprovizionare care asigură responsabilitatea lanțului de aprovizionare din țările cu risc. Ca membru Amfori BSCI, JYSK s-a alăturat codului de conduită comun – un set comun de reguli și cerințe cu privire la condițiile de muncă din fabricile în care sunt realizate produsele.

Codul de conduită include 11 principii de responsabilitate etică și socială în practicile de business. Printre altele, sunt interzise munca forțată, munca realizată de copii și corupția. Există de asemenea cerințe cu privire la siguranța în muncă, cantitatea timpului de lucru și dreptul angajaților din fabrici de a fi membri de sindicat. Este luat în considerare și mediul de lucru.

Poți citi aici mai multe despre cele 11 principii ale codului de conduită Amfori BSCI.  

Global, Amfori BSCI are peste 2200 de membri care susțin același cod de conduită și care, prin urmare, au aceleași cerințe cu privire la condițiile de muncă din fabrici. Peste 50.000 de producători sunt înregistrați în sistemul Amfori BSCI.

Toți producătorii care realizează produse pentru JYSK trebuie să accepte codul de conduită și să se alinieze celor 11 principii.

Implicarea reprezintă viitorul

Producătorii cu care lucrăm sunt evaluați de un partener extern – o companie imparțială care are aprobarea Amfori BSCI de a controla fabricile. În vizitele pentru inspecție, fabricile sunt evaluate în funcție de cât de bine respectă Codul de Conduită. Dacă există deviații de la cod, Amfori BSCI și companiile care achiziționează produse de la respectiva fabrică sunt înștiințate pentru ca, în colaborare cu fabricile, să găsească o soluție ca producătorii să respecte Codul de Conduită. Dacă încălcarea principiilor este gravă, intră în acțiune așa numitul protocol de zero toleranță, iar o soluție trebuie găsită imediat.

Îmbunătățirile permanente sunt în inima activității Amfori BSCI. JYSK susține acest principiu și considerăm că dialogul și implicarea sunt cheia în viitor. Schimbările iau timp și au loc doar atunci când există un efort comun.  

Din acest motiv, dacă într-o fabrică apar devieri de la codul de conduită, preferăm să încercăm să îmbunătățim condițiile și să lucrăm în continuare cu acel producător, în loc să încheiem imediat parteneriatul. Dacă am încheia imediat parteneriatul cu un producător și am întoarce spatele problemelor care apar, schimbarea spre bine nu s-ar întâmpla niciodată. Atunci când vorbim despre îmbunătățirea condițiilor sociale, credem că implicarea este soluția pentru a merge mai departe.

Totuși, dacă observăm că nu există îmbunătățiri în condițiile de lucru dintr-o anumită fabrică într-o anumită perioadă de timp, va trebui să o luăm pe drumuri diferite.

Puteți citi mai multe despre Amfi BSCI în revista noastră online, GOJYSK.com.

Danish Ethical Trading Initiative

JYSK este membru al Inițiativei Daneze de Etichă în Comerț (The Danish Ethical Trading Initiative), o inițiativă cu mai mulți stakeholderi, care reunește comunitatea de afaceri, sindicatele și organizațiile sociale. Scopul acestei inițiative este de a încuraja actorii să lucreze împreună pentru a face comerț urmând principiile etice. De asemenea, obiectivul este ca, împreună, toți stakeholderii să găsească soluții constructive la provocările pe care companiile daneze le întâlnesc în relația cu producătorii din țările în curs de dezvoltare sau din economiile emergente. 
 

Mediu

Activitatea noastră economică afectează mediul în proporții diferite și avem o responsabilitate față de natură și de mediul înconjurător.  

Vrem să reducem impactul pe care îl avem asupra mediului, de aceea depunem continuu eforturi de a ne dezvolta și de a găsi soluții mai sustenabile în activitățile companiei. 

Better Cotton 

Bumbacul este un material natural, dar există provocări de mediu majore în producerea lui, deoarece metodele clasice de producție implică mari cantități de apă și pesticide.

Din fericire, există metode mai durabile de a produce bumbac, în comparație cu cele convenționale.

JYSK dorește să contribuie la crearea unei lumi în care producția de bumbac este durabilă. Astfel, ne-am luat angajamentul de a folosi 100% bumbac mai sustenabil în toate produsele noastre textile până la finalul anului 2024.

Prin mai sustenabil înțelegem fie bumbac organic, bumbac reciclat sau bumbac obținut prin Better Cotton.  

Produsele textile reprezintă o parte considerabilă din gama noastră. Acestea include toate produsele care au cel puțin 80% din greutatea lor realizată din material textile, precum plăpumile sau prosoapele.

Foto: Better Cotton/ Khaula Jamil  

Ce este Better Cotton?

JYSK este membru al Better Cotton (BC), cea mai mare inițiativă din lume pentru bumbac sustenabil.

Misiunea Better Cotton este: “…de a face producția globală de bumbac mai bună pentru oamenii care îl produc, pentru mediul în care crește și pentru viitorul acestui sector economic”.  

Better Cotton au organizat sesiuni cu peste două milioane de fermieri care cultivă bumbac din 23 de țări, pentru a-i învăța cum pot cultiva bumbac într-un mod mai durabil, folosind mai puțină apă și mai puține pesticide, cu un randament mai mare al producției.

Schimbări în sector

Obiectivul Better Cotton este de a schimba sectorul producției de bumbac la scară globală, în așa fel încât, pe termen lung, tot bumbacul să fie produs într-un mod mai sustenabil decât este astăzi. Cu alte cuvinte, organizația își dorește să schimbe întregul sector, prin impunerea unui nou standard.

Compania JYSK este mândră că poate contribui la această schimbare globală a sectorului, prin angajamentul de a folosi 100% bumbac sustenabil până la finalul anului 2024.

Sistem bazat pe echilibru

Bumbacul obținut prin Better Cotton nu are o trasabilitate fizică din teren până la produsul finit, deoarece împărțirea pee tape a lanțului de aprovizionare este complicate și costisitoare. Prin oferirea unui system care este simplu și mai puțin costisitor, cererea va crește, iar o data cu aceasta va crește la nivel global și cantitatea de bumbac Better Cotton.

În locul trasabilității la nivel de produs, Better Cotton folosește un sistem general, care acoperă întregul lanț de aprovizionare pentru bumbac. Pes curt, acest lucru înseamnă că bumbacul obținut trebuie să fie echilibrat cu ceea ce a plecat de la sursă. BCI supraveghează în permanență și verifică dacă într-adevăr cantitatea de bumbac Better Cotton folosită este aceeași cu cea care produsă de fermierii certificați Better Cotton.  

Citiți mai multe despre ce înseamnă echilibrarea general pe site-ul Better Cotton.

Bumbac organic certificat GOTS

O selecție de produse din gama noastră sunt realizate 100% din bumbac organic certificat GOTS.

GOTS reprezintă prescurtarea de la Global Organic Textile Standard, care reprezintă standardul internațional pentru produse realizate din bumbac organic. Certificarea GOTS impune standarde stricte atât asupra produsului, cât și asupra procesului de producție a bumbacului.

Global Recycle Standard (GRS)

Reducerea cantității de deșeuri prin utilizarea la scară largă a materialelor reciclate reprezintă o modalitate eficientă de a ameliora impactul pe care îl avem asupra mediului și de a avea o influență pozitivă asupra schimbărilor climatice. De aceea, JYSK a ales să lucreze cu organizația Global Recycled Standard (GRS).

GRS reprezintă un standard internațional, voluntar, al produselor, în concordanță cu ISO (International Organization for Standardization), care setează cadrul în care un material poate fi caracterizat ca material reciclat.

În același timp, standardul reprezintă o garanție a faptului că produsele care au eticheta GRS sunt cu adevărat realizate din materiale reciclate. Acest lucru este asigurat prin trasabilitate și prin realizarea unui audit de către o terță entitate.

Obiectivul GRS este de a crește cantitatea de materiale reciclate. În același timp, GRS impune standarde stricte cu privire la condițiile sociale și de mediu sub care au fost realizate produsele. În plus, standardele GRS interzic folosirea substanțelor chimice periculoase în realizarea materialelor etichetate GRS.

Ambalaje 

JYSK depune eforturi pentru a face ambalajele mai sustenabile.

Rolul principal al ambalajului unui produs este de asigura protecția produsului respectiv în timpul transportului, astfel încât clienții noștri să aibă o experiență plăcută cu produsul. În același timp, suntem conștienți de importanța folosirii ambalajelor potrivite și de folosirea unei cantități cât mai mici de material.

Schimbăm în permanență materialele folosite pentru ambalajele noastre. În prezent, lucrăm la implementarea unui nou design de ambalaj pentru toate produsele noastre, pentru a avea ambalaje mai sustenabile. Cartonul cu un desen simplu al produsului înlocuiește cutiile colorate, imprimate cu poze.

Acest lucru înseamnă că folosim mai puține culori atunci când imprimăm și, în același timp, ne propunem ca procentul de carton certificat FSC să fie în continuă creștere. În interiorul cutiilor, încercăm în permanență să reducem cantitatea de plastic și polistiren, de exemplu, înlocuindu-le cu ambalaje reciclabile, realizate din carton.

Plastic

Am decis să eliminăm din sortimentul nostru toate produsele de unică folosință din plastic și continuăm să optimizăm folosirea palsticului, de exemplu, prin folosirea plasticului reciclat în produsele noastre.

Printre altele, am înlocuit unele modele de cutii de depozitare din plastic cu versiuni realizare 100% din plastic reciclat și continuăm să introducem în sortiment mai multe produse realizate din 100% plastic reciclat. 

Climat

Reducerea cu 50% a emisiilor de carbon până în 2030

JYSK înțelege că în permanență climatul se modifică și că activitatea noastră are un impact asupra acestor schimbări de mediu. Lucrăm pentru a face punctele noastre de lucru mai eficiente, pentru a face tranziția către electricitate regenerabilă și pentru a renunța la combustibilii fosili, toate acestea ajutându-ne să ne reducem rapid amprenta de carbon.  

Am setat obiective pentru reducerea gazelor de seră emise. Aceste obiective sunt aliniate cu rezultatele studiilor științifice, care spun că este necesar să limităm încălzirea globală sub 1.5 °C.

Obiectivul JYSK este de a reduce la jumătate emisiile de carbon rezultate din consumul de electricitate și încălzirea magazinelor, centrelor de distribuție, birourilor, precum și reducerea emisiilor de carbon rezultate din combustibilul consumat de vehiculele companiei.

Timp de mai mulți ani am lucrat pentru a eficientiza punctele noastre de lucru. De exemplu, am instalat senzori de miscare și am trecut la becuri LED în majoritatea magazinelor, centrelor de distribuție și clădirilor de birouri.

Instalăm panouri solare pe multe dintre clădirile noastre și căutăm alte modalități de a face tranziția către energie verde și încălzire cu amprentă de carbon neutră.

Aprentă de carbon neutră până în 2050

Ca retailer, amprenta noastră de carbon se extinde în afara operațiunilor proprii. Majoritatea emisiilor de carbon provin din fabricile care produc produsele noastre și din vapoarele și camioanele care le aduc către centrele noastre de distribuție, magazinele și clienții noștri.

JYSK și-a luat angajamentul de a reduce emisiile și gazele de seră, atât cele rezultate în urma activității proprii, cât și cele rezultate de-a lungul lanțului de aprovizionare pe care le putem influența.

JYSK i-a angrenat în acest proces pe furnizorii din lanțul nostru de aprovizionare și pe partenerii noștri de transport, pentru ca și aceștia să își stabilească obiective de reducere a emisiilor.

Obiectivul nostru este de a avea o amprentă de carbon neutră în tot ceea ce facem până în 2050.

Bunăstarea animalelor

În JYSK nu acceptăm cruzimea față de animale, iar furnizorii noștri sunt obligați să urmeze Codul de Conduită privind tratamentul față de animale. Considerăm că nerespectarea cerințelor din Codul de Conduită este o încălcare a contractului.

Fulgii și penele

Plăpumile și pernele se numără printre cele mai importante produse comercializate de JYSK. Multe dintre acestea conțin umplutură din pene și fulgi. Atunci când vorbim de bunăstarea animalelor în relație cu penele și fulgii folosiți, de cele mai multe ori pe agenda de discuții apare un anumit subiect: colectarea penelor de pe gâște cât timp gâștele sunt vii. Această metodă este considerată cruzime față de animale și este ilegală în Europa și în multe alte zone de pe planetă.

Compania JYSK dorește să comercializeze doar produse care conțin pene și fulgi care sunt produse secundare ale industriei alimentare. Cu alte cuvinte, penele și fulgii din produsele noastre provin de la păsări care sunt sacrificate pentru industria alimentară, iar penele și fulgii sunt colectați după ce păsările sunt sacrificate.

JYSK are un număr restrâns de furnizori pentru produsele care conțin pene și fulgi. Slecția acestui grup restrâns a fost realizată luând în considerare principii etice și factori de calitate a produselor.

Lucrăm împreună cu IDFL

JYSK nu acceptă în nicio circumstanță eploatarea penele și fulgilor de pe păsări vii. De aceea, monitorizăm în permanență lanțul de aprovizionare. Facem acest lucru în cooperare cu The International Down and Feather Laboratory, IDFL, care este specializat în inspectarea întregului lanț de aprovizionare, inclusiv ferme de animale și locurile unde păsările sunt sacrificate.  

Toți furnizorii grupului JYSK Nordic, atât din Europa, cât și din China, se obligă prin contract să realizeze pentru JYSK doar produse realizate cu pene și fulgi proveniți de la păsări deja sacrificate. Documentele comerciale și vizitele la furnizori ne ajută să ne asigurăm că nu există încălcări ale înțelegerilor din contract.

Piele și lână

JYSK comercializează un număr limitat de produse ralizate din piele de animale și de produse care conțin lână.

Produsele realizate din piele de animale provin de la animale sacrificate pentru alte industrii, precum industria cărnii. Animalele nu sunt sacrificate, așadar, doar pentru piele. Procesarea pieilor de animale are loc fără substanțe periculoase.

JYSK nu accepta în nicio circumstanță lână provenită prin procesul de “mulesing”. Acest lucru este menționat specific în Codul de conduită al furnizorilor.

JYSK spune nu substanțelor chimice periculoase

Una dintre prioritățile JYSK este reprezentată de evitarea substanțelor chimice periculoase din produsele sale, de aceea impune standarde înalte și are cerințe stricte de la furnizorii săi.

SVHC (Substances of Very High Concern)

JYSK nu acceptă așa numitele SVHC în niciunul dintre produsele companiei. SVHC înseamnă Substanced of Vey High Concern, mai exact substanțe care pot fi problematice pentru sănătate și mediui.  

Lista de SVHC este stabilită și actualizată de către Uniunea Europeană. Deși substanțele incluse pe listă sunt acceptate din punct de vedere legal, JYSK a decis că nu dorește să folosească aceste substanțe în produsele sale.  

Atunci când lista este actualizată și sunt incluse noi substanțe, JYSK este anunțat. În acel moment contactăm furnizorii pentru a le cere să elimine aceste substanșe din produse în termen de șase luni.

Oeko-Tex Standard 100

Astăzi, majoritatea produselor textile JYSK sunt certificate Oeko-Tex. În JYSK, am decis că toate produsele textile noi în sortiment trebuie să fie certificate Oeko-Tex Standard 100. Produsele textile sunt acele articole în care cel puțin 80% din greutatea lor este din material textil, precum plăpumile sau prosoapele.

Eticheta Oeko-Tex 100se regăsește pe mai multe produse, precum majoritatea pernelor și pilotelor. De asemenea, toate materialele textile folosite în alte categorii de produse, cum ar fi mobilier, trebuie să fie la standardele Oeko-Tex.

Oeko-Tex este cea mai importantă etichetă din lume pentru certificarea calității textilelor. Această etichetă le atestă clienților JYSK faptul că respectivul produs nu conține substanțe chimice periculoase la un nivel care ar putea fi problematic pentru sănătate. Oeko-Tex este un sistem de etichetare independent, ale cărui standarde sunt mai vaste decât cele impuse de legislația europeană.

Atunci când un produs are eticheta Oeko-Tex Standard 100, întregul produs a fost testat pentru a ne asigura că nu conține substanțe chimice periculoase, inclusiv acele părți ale produsului care nu sunt realizate din material textil, precum fermoarul.

JYSK are un proces sistematic de control al produselor. Folosim companii externe pentru testarea produselor pentru a ne asigura că acestea nu conțin substanțe periculoase și, în același timp, le cerem furnizorilor noștri să testeze produsele și să ofere documentația lor.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX

MADE IN GREEN by OEKO-TEX reprezintă o extensie a etichetei OEKO-TEX Standard 100. MADE IN GREEN by OEKO-TEX atestă faptul că produsele nu conțin substanțe chimice periculoare și că sunt realizate printr-un proces de producție prietenos cu mediul și responsabil din punct de vedere social.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX reprezintă o garanție în plus, pe lângă Codul de Conduită comun impus de JYSK furnizorilor, care setează standarde stricte pentru a se asigura că furnizorii au o producție responsabilă din punct de vedere etic și social.

Testare și control

JYSK impune standarde înalte furnizorilor și controlează sistematic calitatea produselor. Folosim companii externe pentru controlul și testarea produselor, astfel încât acestea să nu includă substanțe periculoase. În același timp, JYSK le cere furnizorilor să testeze produsele și să controleze calitatea acestora.

Calitatea și siguranța produselor JYSK

Pentru noi este crucial ca produsele noastre să se ridice la înălțimea standardelor pe care le impunem, de aceea ne alegem cu atenție furnizorii. Achizitorii noștri vizitează cu regularitate fabricile furnizorilor pentru a controla calitatea produselor. Atunci când produsele ajung în depozitele noastre, Controlul Calității de la JYSK verifică încă o dată produsele, înainte ca acestea să fie trimise în magazine.

Realizăm teste de durabilitate și siguranță, împreună cu partenerii externi. De exemplu, testăm produsele pentru stabilitate și pentru substanțe chimice periculoase.

Review-urile produselor JYSK  

JYSK a primit peste 150.000 de review-uri de la clienți, care ne-au acordat în medie 4,5 din 5 stele. Suntem mândri de acest lucru, pentru că atestă faptul că eforturile noastre pentru asigurarea unei calități înalte a produselor au rezultate.

Vrem să le oferim clienților noștri posibilitatea de a afla ce cred ceilalți clienți înainte de a decide că vor achiziționa un produs. De aceea, suntem bucuroși să primim feedback pentru produsele noastre, iar review-urile online oferă această oportunitate.

Cum am calculat scorul

Scorul este o medie a celor peste 150.000 de review-uri lăsate de clienții din toate țările în care este prezent JYSK Nordic pe site-urile JYSK.  

De ce folosim propriul sistem de review-uri

Există multe feluri prin care poți găsi review-uri de produse online, dar acestea variază foarte mult de la o țară la alta. JYSK este o companie internațională cu un sortiment internațional. Ne dorim să putem compara experiența clienților noștri indiferent de țara din care aceștia provin. De aceea am creat propriul nostru sistem de review-uri.