REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI - RETUR FARA LIMITĂ DE TIMP

01.01.2022 - 31.12.2022

Art.1. Organizator

1.1.  JYSK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15662/2013, cod unic de inregistrare RO 18107744, reprezentata prin dl. Alexandru Bratu in calitate de Director General si dl. Cristian Cuzmin in calitate de Director Economic (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Campania se desfasoara in perioada 01.01.2022-31.12.2022, iar regulamentul acesteia este disponibil in magazinele JYSK de pe teritoriul Romaniei.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clienții magazinelor JYSK din Romania si ai platformei de comert online www.JYSK.ro, beneficiaza pe perioada prezentei campanii de avantajul de a efectua returul unui produs fara limita de timp.

Pentru a putea participa la aceasta campanie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Obiectul campaniei – efectuarea returului unui produs sau mai multor produse in orice moment, pe perioda prezentei campanii, indiferent de data achizitiei.

3.2. Schimbarea produsului  - procedura prin care produsul care este returnat poate fi schimbat cu un alt produs.

3.3. Rambursarea banilor – restituirea unei sume de bani pe un card cadou. Cuantumul banilor returnati poate diferi in functie de starea produsului ce face obiectul returului. Banii se rambursează pe un card cadou. 

3.4 Card cadou – card ce este alimentat cu o suma de bani si poate fi folosit in cadrul magazinelor fizice JYSK pentru a achizitiona produse.

3.5 Motiv retur – Motivul returnarii este ca produsul nu se potriveste nevoilor clientului si nu din cauza ca produsul a fost deteriorat sau si-a pierdut calitățile in timp.

3.6. Dovada achizitiei – bonul fiscal sau factura fiscala primita de catre client la achizitionarea produselor din magazinele JYSK.

3.7 Formular retur – formular ce este necesar sa fie completat de catre client in prezenta unui angajat JYSK. Pe baza acestuia clientul isi da acordul ca doreste returnarea produsului si motivul returului.

Art. 4. Participanti:

4.1. La campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care a achizitionat si achitat cel putin un produs comercializat de magazinele JYSK din Romania sau pe site-ul www.JYSK.ro. Achiziționarea produsului se dovedește prin prezenta documentului de cumpărături: factura fiscala sau bon fiscal.

4.2. Persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani, pot participa la campanie cu conditia ca solicitarea de retur  sa fie facuta de catre un reprezentantul legal, tutorele legal sau curator, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

Art. 5. Locul de desfasurare: 

Campania este valabila in toate magazinele JYSK din România si online pe www.JYSK.ro.Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti. 

Art. 6. Conditii de validitate: 

6.1. Pentru ca un client JYSK sa poata beneficia de aceasta campanie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.1.1. Clientul sa fi achizitionat, un produs din magazinele JYSK sau de pe www.JYSK.ro. Produsul sa poata fi identificat ca facand parte din gama de produse JYSK.

6.1.2. Pentru a returna un produs trebuie să ai dovada achiziționării produsului din magazinul JYSK (bon sau factură), în conformitate cu art.37 din Norma de aplicare a OUG 28/1999

 6.1.3. Clientul trebuie sa returneze produsul intr-un magazin fizic JYSK Romania, indiferent de metoda de achizitie.

 Art.7. Mecanismul campaniei: 

În cazul în care solicitați returul este necesar în cadrul magazinului să completați „Formularul de retur”. Evaluarea produsului se va face în prezența unui angajat JYSK.

7.1. In cazul in care clientul face dovada achizitiiei pe baza unui bon fiscal sau a unei facturi

Ø  Se schimba produsul

Ø  Se ofera contravaloarea sumei platite pe un card cadou

7.2. Se va schimba sau returna suma integral pentru:

Ø  Produsele fara ambalaj sau cu ambalaj desfacut, insa sunt nefolosite (exceptie fac saltelele și mobilierul)

Ø  Produsele neasamblate, ce sunt in ambalaj original si in stare buna

Ø  Saltele in ambalaj original si sigilat

7.4 Se va returna partial valoarea produsului platita de catre client daca:

Ø  Produs a fost asamblat/ montat

Ø  Produs a fost desigilat si prezinta urme de folosinta

Ø  Salteaua a fost desigilata

Suma returnata se poate diminua fata de suma platita de catre client

Daca se returnează un produs deteriorat sau utilizat intr-un mod care ii scade valoarea, ne rezervam dreptul de a reduce suma returnata. Valoarea returnata poate fi de:

Ø  75% din valoarea produsului, respectiv din pretul initial achitat de catre client daca acesta detine bonul fiscal si daca produsul este fara ambalaj, a fost asamblat, dar nu are urme de uzura sau in cazul mobilierului nu a fost montat gresit, salteaua a fost desigilata si este in stare buna.

Ø  50% din valoarea produsului, respective dinpretul initial achitat de catre client daca acesta detine bonul fiscal, si daca produsul are urme de uzura, a fost asamblat/montat gresit, dar este inca functional.

Pentru a returna un produs trebuie să ai dovada achiziționării produsului din magazinul JYSK (bon sau factură), în conformitate cu art.37 din Norma de aplicare a OUG 28/1999

7.5 Nu se face retur

Ø  Produse carora le-a fost alterata functionalitatea in totalitate.

Ø  Nu se va accepta un retur daca produsul in cauză este unul textil (plăpumi, perne, lenjerii de pat, prosoape, etc.)  si a fost dezambalat si/sau utilizat.

Ø Saltele care prezinta pete sau orice alta problema ce tine de igiena.

Art.8. Exceptii de la prezentul regulament:

8.1. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele achizitionate online si pentru care se solicita retur in termenul de 14 zile de la data livrarii, conferit de OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Art.9. Litigii:

In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

Art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

10.1 Completarea datelor personale in cazul in care se solicita un retur, in scopul participarii la aceasta campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

10.2 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

10.3 La cererea participantilor, adresata in scris catre JYSK Romania SRL, Organizatorul se obliga:

•        sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

•        sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.4 Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este:

Jysk Romania SRL, Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București. La prima comunicare scrisă cu participanţii la acest concurs, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Art.11. Dispozitii finale:

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

11.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 JYSK ROMANIA S.R.L.