Coş

Coşul este gol

Coş

Coşul este gol

Regulament concurs Pasti 2017

I. Organizator

 

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in  Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, reprezentata prin Director General, Bratu Alexandru.

 

II. Durata campaniei publicitare

 

II.1 Campania publicitara “Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LEVANGER?” va avea loc incepand din data de 15.04.2017, până la data de 19.04.2017 , ora 23:59.

 

II. 2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata online prin intermediul postarii comentariilor la postul care anunță concursul in care participantii răspund la întrebarea Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LAVENGER?. Intra in concurs numai comentariile postate la postul care anunță concursul, care răspund la întrebarea de concurs.

 

III. Drept de participare

 

III.1. Campania ” Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LAVENGER?” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare. 

 

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografiile si materialele filmate postate de participantii la concurs. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 

III.3.Nu au dreptul sa participe la campanie angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora. 

 

IV. Descrierea Premiilor Acordate

 

Se va acorda un premiu care constau în:

 

-          Set terasă LEVANGER

 

V. Taxe si impozite

 

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

 

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina site-ul JYSK Romania, www.jysk.ro

 

VI.2. Participarea la concursul Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LAVENGER? implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in  Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15662/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO18107744, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul in  Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti.

 

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

VII. Modalitatea de Desfasurare

 

VII.1. Campania publicitara incepe pe 15.04.2017 si se incheie pe 19.04.2017, ora 23:59.

 

VII.2. Participantii vor trebui sa lase un comentariu pe Facebook, la postul care anunta concursul, in care raspund la intrebarea Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LAVENGER. Doar raspunsurile postate pana miercuri, 19 aprilie, ora 23:59 ,vor intra in tragerea la sorti. Vom extrage si rezerve, in cazul in care cel care castiga in urma tragerii la sorti este descalifiat pentru comentarii duplicat, nu isi revendica premiului in termen de 10 zile sau refuzara premiul. Fiecare utiliazator de Facebook poate lasa numai un comentariu. Comentariile duplicat vor fi inlaturate.

 

VII.3. Castgatorul se va alege prin tragere la sorti si va fi anuntat joi, pe 20 aprilie 2017, pe pagina de Facebook  JYSK Romania.

 

VIII. Acordarea premiilor

 

VIII.1.Castigatorul va fi contactat in termen de 5 zile de la anuntarea lor de catre Organizator – printr-o postare pe Facebook in care se va mentiona numele acestora sau printr-un mesaj privat. Castigatorii sunt obligati ca in termen de maxim 10 zile de la data la care au fost anuntati sa trimita datele de contact.

 

VIII.2. In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament vom acorda premiul rezervelor. Daca nici acestea nu il revendica, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta.

 

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

 

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

 

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

 

IX. Dispozitii finale

 

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara „Cu cine ai vrea să îți petreci vara pe setul LAVENGER?” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

IX.2. La cererea scrisa a acestora, adresata la Bd Iuliu Maniu 560A, Militari Shopping, Bucuresti, JYSK Romania SRL, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

 

IX.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

 

IX.4. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul JYSK România, www.jysk.ro

 

IX.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe pagina www.jysk.ro/regulament-concurs-pasti-2017